دکتر شهریار اسلامی تبار

دکتر شهریار اسلامی تبار، پزشک، نویسنده و دکترای تخصصی حقوق عمومی، سابقه سالها فعالیت در رشته های مختلف پزشکی و حقوقی، از جمله حقوق سلامت (health law) را دارا می باشد. او مدرس این رشته در دانشگاه بوده و چندین سال در این حوزه به پژوهش و نگارش مشغول بوده است.

سوابق تحصیلی

 1. دكتراي تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي-  واحد علوم تحقیقات تهران، 1394
 2. دوره تحصیلات تکمیلی حقوق سلامت، دانشگاه پاریس 2009
 3. دكترای عمومی دندانپزشكی، دانشگاه شاهد تهران،  1367

مسئولیت های اداری

 1. مدیریت امور حقوقی،  بازرسی، رسیدگی به شکایات و گروه تخصصی حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی مجازی (وزارت بهداشت) از سال 1398 تاکنون
 2. مدیرکل بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) از سال 1395 تا 1398
 3. مشاور وزير و مديركل دفتر مدیریت عملکرد (وزارت راه و شهرسازي) از سال 1395-1387
 4. عضو اصلي شوراي حل اختلاف تهران (منصوب از سوي رييس كل دادگستري استان تهران) از سال 1392
 5. مشاور معاون بازرسی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ( منصوب مجلس شورای اسلامی) سال 1392
 6. نماينده وزير، مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و عضو هيات بدوی (وزارت راه و ترابري) سال 1391- 1387
 7. مشاور معاون وزير در امور طرحها و لوايح معاونت حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال1387 ـ 1386
 8. مشاور معاون وزير و مديريت دفتر اشتغال داخل كشور معاونت اشتغال (وزارت بهداشت) سال 1384 ـ1383
 9. معاون دفتر حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال 1382 ـ1380
 10. سرپرست دفتر طرحها و لوايح معاونت برنامه ريزي، حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال 1380 ـ 1377
 11. كارشناس و مسئول گروه كارشناسي معاونت قضايي و بازرسي (دادگستري استان تهران) سال1377 ـ 1376

کتاب های منتشر شده:

 1. كتاب گردشگری و دهکده های سلامتـ چاپ اول، انتشارات تی¬آرا، سال 1398
 2. كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات سازمان غذا و دارو ، چاپ اول به سفارش سازمان غذا و دارو، سال 1397
 3. كتاب کلیات حقوق سلامت ـ چاپ اول، انتشارات گنج دانش و دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سال 1397 (چاپ دوم سال 1398 )
 4. كتاب مروری بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط (کالاهای سلامت‌محور) ـ چاپ اول، به سفارش سازمان غذا و دارو، سال 1396
 5. كتاب مبانی حقوق سلامت ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1395 (چاپ دوم سال 1396)
 6. كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات امور پزشكي، دارويي و بهداشتي ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1388، (چاپ دوم سال 1394، چاپ سوم سال 1398)
 7. كتاب نانوتكنولوژي در پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات حيان، سال 1387
 8. كتاب قتل ترحم‌آميز (اتانازي) ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1386، (چاپ دوم سال 1395، چاپ سوم سال 1398)
 9. كتاب قوانين و مقررات امور دارويي ايران ـ چاپ اول، نشر بنفام، سال1382(چاپ دوم 1387، چاپ سوم سال 1396)
 10. كتاب بهداشت جوانان ايران ـ چاپ اول، ناشر سازمان ملي جوانان، سال 1382
 11. كتاب قوانين و مقررات كيفري امور پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات سيميا، سال 1377(چاپ دوم 1378)

دروس تدریس شده:

 1. مدرس درس “حقوق اداري”، “حقوق اساسي” ،”كليات حقوق”، “حقوق تجارت” و “حقوق اداری تطبیقی”، براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، 1392 تاكنون
 2. مدرس درس “مباني علم حقوق”، “حقوق اداري”، “شوراي حل اختلاف” و “آشنايي با تشكيلات قضايي”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، دانشگاه جامع علمي كاربردي، 1391 تاكنون
 3. مدرس درس “ارزيابي عملكرد” و “حقوق اداری ” ، براي دانشجويان كارشناسي ارشد بازرسي و نظارت دانشگاه علوم قضايي تهران،1393 تاكنون
 4. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1382 تاكنون
 5. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، 1390- 1387
 6. مدرس درس “اخلاق و حقوق در دندانپزشكي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد، 1387تاكنون
 7. مدرس درس “آناتومي و فيزيولوزي انسان”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه امام حسين(ع)، 1380- 1377

پایان نامه های نظارت شده:

 1. استاد راهنمای رساله دکتری تحت عنوان: “حقوق و تکلیف دولتها نسبت به دریاجه¬های بین¬المللی با تاکید بر دریای خزر در حقوق عمومی” دانشگاه عدالت، 1395
 2. استاد راهنمای رساله دکتری تحت عنوان: “راه¬کارهای جبران نقض حق سلامت روان با تاکید بر اسناد بین المللی” دانشگاه عدالت، 1396
 3. استاد مشاور رساله دکتری تحت عنوان: “بررسی زندان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر و موازین فقهی” دانشگاه عدالت، 1396
 4. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “جایگاه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران” ، 1397
 5. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “بررسی نظام حقوقی واردات دارو از دیدگاه حقوق رقابت” ، 1397
 6. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “جایگاه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران” ، 1397
 7. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “حاکمیت قانون در حکمرانی خوب” ، 1397
 8. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “چگونگی راه کارهای صیانت از حقوق بیت المال در پرتو ارتقای دولت الکترونیک” ، 1396
 9. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “حمایت و نظارت عالی دولت بر شهرداریها و شورای اسلامی شهر” ، 1397
 10. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “بررسی تطبیقی نقش دولت¬ها در تحقق حق بر سلامت در ایران و امریکا” ، 1395
 11. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “ضرورتهای حقوقی بازنگری در نظام بازنشستگی در ایران” ، 1396

مقالات علمی منتشره در نشریات معتبر علمی-پژوهشی:

 1. “ابعاد حقوقی علل تاخیر در تحول پروژه¬های ساخت و ساز بین¬المللی و قوانین حاکم در کشورهای کامن لا”، فصلنامه علمي – پژوهشي تحقیقات حقوقی معاهده، پاييز 1397؛(2): 51 – 80
 2. “حقوق پزشكي” از شماره هاي 1، 2، 3 و 4، فصلنامه نامة علمي- پژوهشي طب و تزكيه از سال 1378 تا 1384؛ شماره هاي: 41- 37
 3. “سطح جيوه خون در شير خوران واكسينه شده با واكسن هاي حاوي تيمروسال”، فصلنامه علمي – پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، پاييز 1386؛(38):20- 17
 4. “نگاهي اجمالي به تحولات بهداشت جوانان” ، فصلنامه پژوهشي– كاربردي مطالعات جوانان، زمستان 1381 و بهار1382؛(1 و 2): 188- 172
 5. Journal of Pharmacoeconomics & Pharmaceutical Management “The Right to Health on Accessibility to Medicines and Health Services: A Comparative Study of Iranian Laws and International Documents” 2016; 2(1)| Page : 38-44 ISSN: 2383-4498 Published by: Tehran University
 6. Journal of Research in Pharmacy Practice “Pharmaceutical laws and regulations in Iran: An overview” ISSN: 2383-4498 Published by: Tehran University, Year : 2016 | Volume : 5 | Issue : 3 | Page : 155-161
 7. Journal of Veterinary Dentistry “Criminal Laws Associated with Cyber-medicine and Telemedicine in Current Law Systems in the World” ISSN: 0898-7564 Published by: American Veterinary Dental Society Vol:03, P:126-132, July2015
 8. International Science Index “Criminal Laws Associated with Cyber-Medicine & Telemedicine in Current Law Systems in the World” Law & Forensic Sciences Vol:2, No:10,2015
 9. European Journal of Medical Research “Use of Therapeutic Touch in Treatment of Migraine A Pilot Study” Volume 11 Supplement 11 October 2006 ISI Altering Services P:112- 113

ارائه مقاله و انجام سخنرانی در سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی:

 1. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در کارگاه ها و همايش ها در خصوص “گردشگری و دهکده های سلامت” در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر حوزه ها، از سال 1395 تاکنون
 2. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در دهها کارگاه و همايش در خصوص “حقوق و نظارت بر امور سلامت” در بخش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه¬ها، از سال 1387 تاکنون
 3. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در دهها کارگاه و همايش در خصوص “ارزيابي و ارزشیابی عملكرد” در بخش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها، از سال 1387 تاکنون
 4. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “چالشهاي حقوق ساخت و ساز در اولین همایش مسايل حقوقي در صنعت ساختمان، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، ایران، تهران، 9 مهر ماه،1391
 5. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “زیربنای حقوقی دولت الکترونیک” در اولین همایش تخصصی دولت الکترونیک، ایران، تهران، 4 اسفند، 1389
 6. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “وظیفه دولت در حمایت از اشتغال پایدار و مباحث حقوقی در راه اندازی کسب و کار” ، دانشگاه کیش،6- 9 اسفند 1383
 7. 17th International Conference On “Public Health law” Istanbul, Turkey October 26-27, 2015(Law & Forensic Sciences Vol:2, No:10, 2015)
 8. Delivering Speech 1st Iranian International Forensic Medicine Congress “Euthanasia” 25-27 May 2009 Tehran – Iran ,P:88-90
 9. 17th European Students Conference “Use of Therapeutic Touch in Treatment of Migraine A Pilot Study” 8th – 12th October 2006