اصول طب کل نگر

اصول طب کل نگر

طب کل نگر هنر و علم درمان است كه همه وجود انسان شامل بدن ، ذهن ، روح را در بر مي گیرد. درمان با طب کل نگر باعث تکمیل درمانهاي رايج در زمینه پيشگيري و معالجه بيماريها مي شود و مهمتر اينكه سلامتي را به حد مطلوبی ارتقا مي دهد .اين وضعيت سلامتي كلي، به عنوان جريان آزاد، نامحدود و بدون مانع انرژي حياتي در بدن، ذهن و روح توصيف مي گردد.

طب کل نگر در تشخيص و درمان بيماريها از مجموعه ای از روشهاي مناسب و بی خطر(ایمن) استفاده می کند. بعلاوه مواردي چون وضعیت جسمي ، تغذيه اي ، محيطي ، احساسي ، معنوی و شيوه زندگي را نیز بررسی می نماید. طب کل نگر بر آموزش به بیماربا هدف افزایش آگاهي او و شركت وي در فرایند درمان تأ كيد دارد.

اصول درماني طب کل نگر

 • پزشكان کل نگر از انواع راههاي مطمئن(ایمن) و مؤثر در تشخيص و درمان استفاده مي كنند كه عبارتند از :
  1. آموزش بیمار برای ایجاد تغييرات مناسب در شيوه زندگي و مراقبت از خود
  2. جايگزينهاي تكميلي ( complementary alternatives )
  3. داروهاي رايج و جراحي
 • جستجو براي عوامل زمينه ساز بيماري، نسبت به درمان علائم به تنهايي ، ارجحيت دارد.
  • پزشكان کل نگر براي پاسخ به این سوال که چه نوع بیمار دچار بیماری شده بمراتب بیشتر تلاش می کند تا اینکه بدانند بيمار به چه نوع بيماري مبتلا است .
  • پيشگيري نسبت به درمان ارجحيت دارد و مقرون به صرفه تر است. اقتصادي ترین روش، برانگيختن تواناييهاي ذاتي خود بيمار براي شفای اوست.
  • بيماري به عنوان تظاهری از عدم تعادل و احتلال عملکرد در کلیت وجود فرد محسوب مي گردد و نه به عنوان يك رويداد جداگانه.
  • يكي از مهمترين عوامل موثر برنتیجه درمان ، كيفيت رابطه ايجاد شده بين پزشك و بيمار است كه در آن آزادي عمل بيمار مورد حمایت قرار مي گيرد.
  • لازمه ایچاد یک رابطه ايده آل بين پزشك کل نگر و بيمار ، توجه همزمان وپایاپای به نيازها ، خواسته های قلبی ، آگاهي و بصيرت هر دوی آنها است.
  • پزشكان به عنوان یک الگو به طور قابل توجهي بيماران را تحت تأ ثير قرار مي دهند.
  • بيماري ، درد و فرایند مرگ مي تواند فرصتی براي آموزش بيماران و پزشكان باشد.
  • پزشكان کل نگر بيماران را تشويق به برانگيختن قدرت درمانگر عشق ، اميدواري ، شوخ طبعی و شور و شوق نموده و آنان را از عواقب مسموم خصومت ، شرمندگي ، طمع ، افسردگي ، ترس ، عصبانيت و اندوه رها مي كنند.
  • عشق بی قید و شرط ، قدرتمند ترين داروي زندگي است . پزشكان کل نگر براي نهادینه کردن این عشق مطلق در بيمارانشان، خودشان و سایر همکاران خود ، همت مي كنند.

برخورداری از سلامت مطلوب ، بسيار فراتر از فقدان بيماري است و در اصل ، پویشی آگاهانه جهت دستیابی به بالاترين كيفيت از نظر جسمي ، محيطي ، ذهني ، احساسي ، معنوی و جنبه هاي اجتماعي تجربه بشري به شمار مي رود.