کارگاه آموزشی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه آموزشی طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه آموزش طب سنتی به عنوان یک طب کل‌نگر توسط انجمن علمی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش «باشگاه دانشجویان» ایسنا، این کارگاه طی چند جلسه و در مجموع ۱۲ ساعت برگزار می‌شود و آشنایی با مبحث مزاج و شش اصل زندگی سالم و همچنین آماده‌سازی دانشجویان علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش در زمینه طب سنتی از اهداف برگزاری این کارگاه ذکر شده است.

زمان جلسات کارگاه با انتخاب اکثریت افراد متقاضی تعیین خواهد شد.