طب کل نگر چیست؟

طب کل نگر چیست؟

طب کل نگر طی دو دهه گذشته مقبولیت بسیاز ریادی پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می توان به فلسفه طب کل نگر مرتبط دانست که تنها بر علائم و نشانه های بیماری تکیه نکرده و بر خود بیمار و دلایل ریشه ای بیماری تمرکز دارد. برای مثال در درمان آلرژی به شیوه کل نگر، تنها به درمان نشانه های آرژی حاد پرداخته نمی شود، بلکه از روش های متعدد درمانی سنتی و جایگزین که همگی ریشه های علمی دارند بهره گرفته می شود.

­علی رغم محبوبیت روزافزون طب کل نگر، هنوز هم بسیاری از افراد با مفهوم؛ ریشه های علمی و روش های آن آشنایی ندارند. همین موضوع سبب می شود از روش های متعدد درمانی شناخته شده و تاثیربخش ارائه شده در طب کل نگر دوری گزیده و از مزایای آن بی­­بهره بمانند. آشنایی با این مزایا مسلما موجب اعتماد و به کارگیری بیشتر این روش های درمانی خواهد شد. در این نوشتار سعی داریم شما را با طب کل نگر و مزایای آن بیشتر آشنا کنیم.

 

طب کل نگر چیست؟

طب کل نگر به یک شیوه درمانی منحصربه فرد محدود نمی شود، بلکه از مجموعه ای از شیوه های مختلف شناسایی و درمان تشکیل می شود که در کنار هم یک نظام جامع درمان با هدف بازیابی سلامت کامل بیمار را تشکیل می دهند. طب کل نگر به جای تمرکز بر علائم ظاهری که تنها نشانه های بیماری می باشند بر سلامت کلی هر فرد متمرکز است.  متخصصان طب کل نگر بدن انسان را به مثابه سیستمی متشکل از از اجزای به­هم­مرتبط می دانند که وقتی عملکرد یکی از تعادل خارج می شود می تواند بر عملکرد کل بدن تاثیر بگذارد. بنابراین، پیشگیری بر درمان اولویت دارد و با حفظ سلامت از طریق تغذیه و فعالیت بدنی سعی دارد مانع از بروز بیماری گردد، ضمن آن که با استفاده از روش های درمانی متعدد نظیر نوروپاتی، طب رایج، طب سنتی و هومیوپاتی به دنبال از بین بردن امراض خاص می باشد.

 

ریشه طب کل نگر

هرچند دیرزمانی نیست که طب کل نگر مورد توجه عموم قرار گرفته است، مفاهیم و ریشه های آن جدید نیتس. حکما و فلاسفه ای نظیر سقراز و بقراط بر این بارو بوده اند که بدن انسان از مجموعه ای از اجزای به­هم­مرتبط تشکیل شده و برای درمان اختلای هر یک از انها بهتر است به درمان کل این مجموعه متوسل شویم. طب سنتی چینی که پیشینه ای چند هزار ساله دارد نیز بر این اصل اساسی استوار است که کلیت انسان را مورد توجه قرار داده و به درمان ریشه های بنیادین بیماری ها می پردازد. البته تا اوایل قرن بیستم میلادی خیلی از این دیدگاه ها و روش هایی که اکنون بخشی از طب کل نگر می دانیم جای خود را به طب رایج دادند، اما از آغاز دهه 70 میلادی  بر شمار بیمارانی که مجددا به استفاده از روش های طب کل نگر ترغیب می شوند افزوده شده است.

 

اصول طب کل نگر

در رابطه با طب کل نگر دستورالعمل و اصول راهنمایی وجود دارد که می تواند مبنای تعیین روش های درمانی بیمار قرار گیرد. هرچند در طب کل نگر از روش های درمانی متعددی بهره گرفته می شود، انتخاب هر یک از انها با توجه به شرح بیمار و پزشک صورت می گیرد. درمانگران به شیوه طب کل نگر بر این باور هستند که تمام انسان ها از نیروی شفابخش درونی برخوردار هستند و درمان آنها نه بر مبنای نشانه های بیماری، بلکه بر پایه ماهیت کلی آنها به عنوان انسان باید صورت گیرد. در واقع، شفای واقعی در گرو درمان کلی فرد است، نه از بین بردن نشانه های بیماری، و دستیابی به این هدف مستلزم آن است که هم بیمار و هم پزشک تمام جنبه های زندگی فرد را مد نظر قرار دهند.

 

روش های درمانی طب کل نگر

از آنجاکه پزشکان در طب کل نگر از تمامی شیوه های درمانی علمی بهره می گیرند، روش های متعددی برای درمان بیماری های مختلف وجود دارد. برخی از این روش ها که در حیطه طب کل نگر قرار می گیرند عبارتند از طب رایج معمول، گیاه درمانی، هومیوپاتی، نوروپاتی، طب سنتی، کایروپراکتیک، مراقبه، ماساژ درمانی، روان درمان و تغذیه درمانی. هدف از به کارگیر یاین روشها، اعمال یک دوره درمان غیرمداخله­گرانه با هدف بازیابی سلامت کلی هر فرد می باشد.