طب کل نگر Tag

طب کل نگر طی دو دهه گذشته مقبولیت بسیاز ریادی پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می توان به فلسفه طب کل نگر مرتبط دانست که تنها بر علائم و نشانه های بیماری تکیه نکرده و بر خود بیمار و دلایل ریشه ای بیماری تمرکز دارد. برای مثال در...