مطالب

طب کل نگر هنر و علم درمان است كه همه وجود انسان شامل بدن ، ذهن ، روح را در بر مي گیرد. درمان با طب کل نگر باعث تکمیل درمانهاي رايج در زمینه پيشگيري و معالجه بيماريها مي شود و مهمتر اينكه سلامتي را به حد مطلوبی ارتقا مي دهد .اين وضعيت سلامتي كلي، به عنوان جريان آزاد، نامحدود و بدون مانع انرژي حياتي در بدن، ذهن و روح توصيف مي گردد.

اساسا دانش پزشکی در طول تاریخ با دیدگاه کل نگری( HOLISTIC MEDICINE) به مقوله سلامتی و بیماری و همچنین پیشگیری از بیماری ها می پرداخته است.